A

Theo Thư Mời của Hội Ái Hữu Hải Quân VNCH Ontario, Ban Chấp Hành và các huynh trưởng hội viên Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario đã đến tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm & Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Các Chiến Hữu Hải Quân VNCH Hy Sinh Trong Trận Hải Chiến Hoàng Sa tổ chức ngày 20 tháng 01 năm 2019 tại The Army, Navy & Air Force Veterans Club in Canada, 765 Third Street, Mississauga, Ontario L5E 1B8.
..
Dưới đây là vài videos và hình ảnh do chúng tôi ghi nhận, kính mời quý vị theo dõi.
.
Đặng Hoàng Sơn.
.
Tường thuật trận hải chiến Hoàng Sa.
Chuẩn bị thắp nến cầu nguyện.
Hợp ca Đốt Đuốc Lên.