A

A

TRUNG TÂM NGƯỜI VIỆT CANADA
Thông Cáo Báo Chí
Thành phố Ottawa chấp thuận đặt tên
Công Trường Sài Gòn (Saigon Square)


Trung Tâm Nguời Việt Canada 
Vietnamese Canadian Centre 
Centre vietnamien du Canada
.
Suite 1 - 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6, Canada P.O. Box 62042 Convent Glen, Ottawa, ON K1C 7H8 Canada
Tel.: (613) 230-8282; Email: ottawavietcancentre@gmail.com Business No. 11928 5849 RR0001
..
Thông cáo báo chí
.
Thành phố Ottawa chấp thuận đặt tên
Công Trường Sài Gòn (Saigon Square)
.
Sau hơn một năm vận động, đề nghị của Trung Tâm Người Việt Canada nhằm đặt tên góc Tây-Nam của ngã tư Preston và Somerset -- địa điểm của Đài Kỷ Niệm Việt Nam (tượng Mẹ Bồng Con) là Công Trường Sài Gòn (Saigon Square) đã được Hội Đồng Thành Phố Ottawa đồng thanh chấp thuận trong buổi họp ngày 28-2-2018. Mục đích của việc đặt tên này là để nhìn nhận sự đóng góp của người Việt tị nạn -- những người đã tới Canada tìm tự do -- cho Thành Phố Ottawa.
.
Trước khi được Hội Đồng Thành Phố Ottawa cứu xét, đề nghị của Trung Tâm đã được sự hỗ trợ của Bà Catherine McKenney, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Ottawa - Vùng Somerset, và một số các hội đoàn trong vùng, gồm có: Dalhousie Community Association, Preston Street Business Improvement Association; Chinatown Business Improvement Association, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, Hội Người Việt Cao Niên Ottawa, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Vùng Ottawa, và Tổ Chức Văn Hoá Việt Ottawa.
.
Trong phần phát biểu trước khi Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu, Bà McKenney tuyên bố: ‘‘Nếu bạn nhìn quanh thành phố Ottawa hôm nay, và đặc biệt là khu Somerset, bạn sẽ thấy cộng đồng người Việt đã làm giàu cho kho tàng văn hoá và mang lợi ích cho chúng ta biết bao. Góc đường nào cũng có tiệm phở và người Canada gốc Việt làm việc trong tất cả các ngành nghề và tại cả ba cấp bậc chính phủ.’’
.
Việc đặt tên Công Trường Sài Gòn sẽ được thực hiện bằng một tấm bia ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt, đặt tại ngã tư này. Trung Tâm Người Việt Canada sẽ tổ chức gây quỹ để trang trải các chi phí, và sẽ tham khảo với Toà Đô Chánh và các hội đoàn liên hệ trong việc tổ chức ngày khánh thành.
.
Bà Catherine McKenney chụp hình lưu niệm, trước buổi họp của Hội Đồng
Thành Phố Ottawa, với Ô.Ô. Lê Duy Cấn (Trung Tâm Người Việt Canada), 
Nguyễn Duy Vinh (Tổ Chức Văn Hoá Việt Ottawa), và Hoàng Song An

(Hội Người Việt Cao Niên Ottawa & Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Vùng Ottawa) Hình : TTNVC
.
Ngày phổ biến: 3-3-2018
.
Đặng Hoàng Sơn kính chuyển.

A

A