.
Trân trọng kính mời quý vị tham dự Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận ngày 27 tháng 4 (10:30am) tại Toronto City Hall và ngày 30 tháng 4  (12:30pm) tại Tiền Đình Quốc Hội Ottawa. Xin xem chi tiết trong posters đính kèm.
.
Cám ơn quý vị.
.
You are cordially invited to attend the Flag-raising Commemorative Ceremonies on April 27 (10:30am) at Nathan Phillips Square, Toronto City Hall, and on April 30 (12:30pm) in front of the Canadian Parliament in Ottawa. Details are listed in the attached posters.
.
Thank you, 
.
Thay mặt Ban Tổ Chức - On behalf of the Organizing Committee (in alphabetical order) 
.
Ban Hợp Ca Cao Niên Toronto
Hội Ái Hữu Cựu SVSQTB Thủ Đức Ontario
Hội Bảo Tồn Văn Hoá Hùng Vương
Hội Cao Niên Việt Nam Mississauga 
Hội Cao Niên Việt Nam North York
Hội Cao Niên Việt Nam Toronto
Hội Cờ Tướng Việt Nam North York
Hội Người Việt Kitchener-Waterloo
Hội Người Việt Toronto
Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto
Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam
Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam tại Toronto
Nhóm Hoa Tình Thương
Nhóm Thanh Trúc 
Thánh Thất Cao Đài Kitchener-Waterloo 
Vietnamese Canadian Helping Hands
.
VBSC Phỏng vấn Ban Tổ Chức Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận 2019.
VBSC Phỏng vấn Ban Tổ Chức Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận 2019.