HÌNH LƯU NIỆM CỦA CHỊ NGỌC QUYÊN & CHÁU THÙY DƯƠNG VÀ NGUYỄN THANH HOÀNG, LÝ KIẾN TRUNG, ĐẶNG HOÀNG SƠN & DIỄM HƯƠNG. TORONTO 01/08/2017.