.Chào Cờ - Quốc Ca Canada Song Ngữ Anh Việt.
TNS Ngô Thanh Hải phát biểu.
Thị Trưởng Toronto, John Tory phát biểu.
 
Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí phát biểu.
Hoạt Cảnh Hội Nghị Diên Hồng.
Văn Khang - Việt Nam Tôi Đâu.
Ban Hương Việt - Tình Thắm Duyên Quê.
Lý Tịnh Bang - Xin Còn Gọi Tên Nhau - The Vietnamese Marching Band.
Diễm Liên.
Tranh "Việt Nam Anh Hùng" do Nhóm Viet Toon & HNV Toronto và "Tranh Nghệ Thuật" do họa sĩ Nguyễn Thế Vĩnh và Lê Thu cùng triển lãm.