Cập nhật: Tin tóm lược về buổi họp 
cộng đồng ngày 07 tháng 04 năm 2019
..
Địa điểm:
.
Văn phòng 2 Hội Người Việt Toronto 3585 Keele St., Unit 13, North York.
.
Thời gian:
.
Từ 11 giờ 50 đến 2 giờ 50 chiều ngày Chủ Nhật 7 tháng 4, 2019
.
Các Hội Đoàn tham dự (theo thứ tự ABC): 
..
• Ban Hợp Ca Cao Niên Toronto: Nguyễn Sỹ Phượng, Đặng Thu Thủy, Rosie Thái 
.
• Hội Ái Hữu Cựu SVSQ TB Thủ Đức: Trần Khiêm Từ, Lê Đức Vân, Đặng Hoàng Sơn, Tùng Phan, Hoa Xuân Cường, Nguyễn Quang Huy.
.
• Hội Bảo Tồn Văn Hóa Hùng Vương: Minh Nguyễn 
.
• Hội Cao Niên North York: Sinh Ma 
.
• Hội Người Việt K-W-G-C: Nguyễn Đình E, Nguyễn Thị Chơn
.
• Hội Người Việt Toronto: Lê Thuần Kiên, Paul Nguyễn, Nguyễn Ngọc Duy,Vũ Hưng, Huỳnh Thiên Hà, Lê Xuân Lộc 
..
• Nhóm Hoa Tình Thương: Đặng Tiến Phòng 
.
• Viet-Can Helping Hands: Phạm Diễm Hương, Ái Ly 
.
• Vũ Đoàn Thanh Trúc: Thanh Trúc 
.
Thiện Nguyện Viên: Nguyễn Đình Bảo, Trần Văn Dần, Nguyễn Thị Hồng, Lương Thanh Hà, Nguyễn Hùng Phương, Văn Khang, Trịnh Hân, Trương Phước Nhỏ, Hà Phú Bằng, Trần Thanh, Võ Duy Mỹ, Trần Thi Nam.
.
.
* * *
.
Sau khi các hội đoàn và cá nhân nhận nhiệm vụ sẽ thi hành trong các ngày Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận 27/04/2019 tại Toronto City Hall và 30/04/2019 tại tiền đình Quốc Hội ở Thủ Đô Ottawa, 
.
- Bác sĩ Lê Thuần Kiên Chủ Tịch Hội Người Việt (HNV) Toronto thông báo quyết định của HNV Toronto về việc anh Nguyễn Thanh Khiết sẽ ngưng làm thành viên HNV và ngưng mọi hoạt động trong HNV từ nay cho tới kỳ đại hội thường niên vào tháng 7/2019.
..
- Vì các bài viết không đúng sự thật trên Facebook của cô Thanh Tâm đại diện SBTN Canada, câu hỏi đã được đặt ra để bàn thảo cùng với các đại diện hội đoàn và tổ chức trong cộng đồng là có nên cho SBTN Canada tham gia vào các cuộc họp cộng đồng tại văn phòng riêng của HNV Toronto (VAT) không. Sau khi bàn thảo, nhiều đại diện hội đoàn và tổ chức trong cộng đồng đã nới rộng câu hỏi này để bao gồm thêm đến các sinh hoạt và phiên họp trong tương lai của cộng đồng người Việt tại Toronto.
..
- Biểu quyết: Những hội đoàn và tổ chức có mặt ngày hôm nay quyết định yêu cầu SBTN Canada và các nhân viên của SBTN Canada không tham gia vào các sinh hoạt và cuộc họp của cộng đồng người Việt tại Toronto và các vùng phụ cận trong thời gian này, và sẽ được xem xét lại trong tương lai. 
.
Đặng Hoàng Sơn kính chuyển
(Theo biên bản buổi họp do nhân viên HNV Toronto phổ biến)