A
 
..
Xin kính gởi quý vị cuốn Giai Phẩm Xuân Kỷ Hợi 2019, do Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam thực hiện - như một món quà tinh thần nho nhỏ trong dịp đầu Xuân.
.
Xin bấm vào đường link để tải cuốn báo về đọc - PDF file.
.
Mục đích của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại là kết hợp trong và ngoài nước, để tạo nội lực của toàn dân - Đấu tranh cho một quốc gia Việt Nam Tự Do Dân Chủ, xây dựng đất nước, hòa bình, thịnh vượng và vẹn toàn lãnh thổ.
..

..
Danh Sách Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam:
.
Hội Đồng Cố Vấn:
Linh mục Nguyễn Văn Lý - Việt Nam
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên - Hoa Kỳ
Ông Phan Kỳ Nhơn - Hoa Kỳ
.
Các Đồng Chủ Tịch - Quốc Nội:.
Hòa Thượng Thích Không Tánh (Đại diện Đồng Chủ Tịch Quốc Nội)
Linh Mục Phan Văn Lợi
Chánh Trị Sự Hứa Phi
Đạo Huynh Lê Văn Sóc
Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa
.
Các Đồng Chủ Tịch - Hải Ngoại:.
Bác Sĩ Võ Đình Hữu - Hoa Kỳ (Đại diện Đồng Chủ Tịch Hải Ngoại)
Bác Sĩ Đỗ Văn Hội - Hoa Kỳ
Nhân Sĩ Lưu Văn Tươi - Hoa Kỳ
Nhân Sĩ Nguyễn Văn Tánh - Hoa Kỳ
Nhân Sĩ Cao Xuân Khải - Hoa Kỳ
Nhân Sĩ Phạm Trần Anh - Hoa Kỳ
Nhân Sĩ Nguyện Trung Châu - Hoa Kỳ
Nhân Sĩ Đoàn Hữu Định - Hoa Kỳ
Nhân Sĩ Trần Văn Đông - Canada
Bác Sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm - Đức
Giáo Sư Phan Văn Song - Pháp
Nhân Sĩ Đặng Thị Danh - Canada
Bác Sĩ Lê Thuần Kiên - Canada
.
Tổng Thư Ký:
Nhà biên khảo Phạm Trần Anh
.
Ban Điều Hành:.
Trưởng Ban Điều Hành:  Bác Sĩ Đỗ Văn Hội
Phó Ban Điều Hành Quốc Nội:  Linh Mục Phan Văn Lợi
Phó Ban Điều Hành Hải Ngoại:  Nhân Sĩ Trần Văn Đông
Ủy Viên Vận Động Quốc Tế:  Bác Sĩ Nguyễn Quốc Nam
Ủy Viên Thông Tin:  Nhân Sĩ Đào Hiếu Thảo
Ủy Viên Văn Hóa:  Nguyễn Ngọc Duy Hân (Nhà Thơ Trịnh Tây Ninh)
Ủy Viên Nhân Quyền:  Nhân Sĩ Lê Văn Đạo 
Ủy Viên Yểm Trợ Quốc Nội: Nhân Sĩ Nguyễn Văn Tấn 
Ủy Viên Thông Dịch kiêm Thư Ký Hải Ngoại:  Nhân Sĩ Lê Hoàng Châu
Thư Ký Quốc Nội:  Đạo Huynh Lê Quanh Hiển
Thủ Quỹ Hải Ngoại:  John Nguyễn
Thủ Quỹ Quốc Nội:  Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng
.
Ban Giám Sát:.
Chánh Trị Sự Hứa Phi
Nhân Sĩ Nguyễn Văn Tánh
Nhân Sĩ Lưu Văn Tươi
.
Ban Đại Diện:.
Ban Đại Diện tại New York:  Luật Sư Nguyễn Thanh Phong
Ban Đại Diện tại DC:  Nhân Sĩ Đoàn Hữu Định
Ban Đại Diện tại Florida:  Nhân Sĩ Lê Thanh Liêm
.
A