A A
 
 
 
Chương Trình Gây Quỹ
HÁT CHO THUYỀN NHÂN
Do Nhóm Nghệ Sĩ Toronto
Và Thân Hữu Thực Hiện
 
Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Lần 1, 15/07/2017.
.
Nhóm Nghệ Sĩ Toronto Và Thân Hữu đã đứng ra tổ chức đêm gây quỹ lần thứ hai để giúp cho Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam có thêm ngân quỹ cho việc xây cất Tượng Đài Thuyền Nhân trong đêm văn nghệ Hát Cho Thuyền Nhân vào 18 tháng 11 năm 2017 tại Milan Hall, Mississauga với khoảng 600 đồng hương tham dự.
.
Khách danh dự gồm có TNS Ngô Thanh Hải và phu nhân, Dân Biểu Peter Fonseca, Nghị Viên Ron Starr và Nghị Viên Chris Fonceca.
.
Trong đêm này mẫu "Thuyền Nhân" của điêu khắc gia Vivi Võ Hùng Kiệt thắng giải đã được trưng bày.
.
Kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh và videos trong đêm gây quỹ.
.
Chào Cờ - Hát Quốc Ca Canada Lời Việt.
Ca sĩ Nguyệt Cầm - Sài Gòn Vĩnh Biệt.
Tiếng Quê Nhà: Tứ Ca Phan Ni Tấn - Diễm Hương - Tâm Huyền - Đinh Ngọc Bôi.
GS Đàm Trung Phán, TNS Ngô Thanh Hải & các vị dân cử phát biểu.
Nhạc Sĩ Lý Kiến Trung và chị Hương Phạm tặng 2,600$
Lời cám ơn của Ban Tổ Chức,
Mời xem hình do anh Roger Trương chụp.

Mẫu Tượng Đài Thuyền Nhân của Điêu Khắc Gia Vi Vi Võ Hùng Kiệt.
Đặng Hoàng Sơn. 

A A