A
.
Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự:
.
LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 
NĂM 2019 (QUỐC LỊCH 4898)
.
Vào 12 giờ trưa, Chúa nhật 14 tháng Tư năm 2019
Tại Câu lạc bộ Cựu chiến binh Hải Lục Không Quân 
(Army, Navy & Air Force Veteran Club) 
765 Third Street, Mississauga.
.
Ban tổ chức: 
Hội Cao Niên Việt Nam Mississauga
Hội Cao Niên Việt Nam Toronto
Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario
Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam Mississauga
Hội Bảo Tồn Văn Hóa Hùng Vương
.
Kính mong quý đồng hương cùng đưa con em đến tham dự để truyền thống tưởng nhớ nguồn cội cũng như tạ ơn công lao gầy dựng và gìn giữ sơn hà của các bậc tiền nhân sẽ còn được lưu truyền cho các thế hệ mai sau.
.
Xin liên lạc Nguyễn Công Minh: 289-203-5986, 
Trần Cao Minh: 416-799-7164
.