.
Đêm 15/07/2017 Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam đã tổ chức một buổi tiệc gây quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại nhà hàng Capitol Banquet Centre, Mississauga. 
.
Với sự góp mặt của MC Nam Lộc, các ca sĩ Nguyên Khang, Băng Tâm, Y Phương của Trung Tâm Asia và các ca sĩ Toronto.
.
Khách danh dự gồm có TNS Ngô Thanh Hải và phu nhân, Dân Biểu Peter Fonseca, Nghị Viên Ron Starr, Nghị Viên Chris Fonceca và Giáo Sư Howard Adelman.
.
Đồng hương tham dự khoảng 650 - 700 người. 
.
Đặc biệt, có phòng trưng bày 5 mẫu Tượng Đài Thuyền Nhân đã được vào chung kết để đồng hương tuyển chọn.
.
Kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh và videos dưới đây.
.
Giới thiệu quan khách - Ông Nguyễn Phan Pha phát biểu.
TNS Ngô Thanh Hải phát biểu.
GS Đàm Trung Phán phát biểu.
Dân Biểu, Nghị Viên Mississauga phát biểu.
DS Võ Thành Tân phát biểu.
Bên dưới là 5 mẫu Tượng Đài Thuyền Nhân đã vào chung kết.
Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Lần 2, ngày 07/04/2018.
Thư Ngỏ v/v Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.
Đặng Hoàng Sơn.