.
 
HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TỔ CHỨC TIỆC GÂY QUỸ LẦN 2, NGÀY 07/04/2018.
.
Vào 7 giờ tối Thứ Bảy 7 tháng 4, 2018 vừa qua, Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân (Vietnamese Boat People Memorial Association) đã tổ chức tốt đẹp buổi tiệc gala & dạ vũ gây quỹ tại Capitol Banquet Centre, số 6435 Dixie Rd., Mississauga. Khoảng hơn 700 quan khách, đại diện các Hội đoàn, Truyền thông và đồng hương khắp nơi đã tới dự để ủng hộ và biết thêm chi tiết về dự án.
.
Về phía quan khách ngoại quốc, đã có đại diện chính quyền như bà Bộ Trưởng Bộ Cao Niên: Hon. Dipika Damerla, MPP, bà Thị Trưởng Mississauga: Bonnie Crombie, Dân Biểu Liên Bang: MP Peter Fonseca, hai Nghị Viên của Thành Phố Mississauga: Councillor Ron Starr và Councillor Chris Fonseca.  Riêng 2 tác giả của cuốn sách“Running on Empty” (Bên Bờ Vực Thẳm): ông Mike Molloys và Peter Duschinsky cũng đã có mặt.
.
Lễ Chào Cờ & Mặc Niệm.
.
Sau phần Chào Cờ và phút Mặc niệm trang trọng, mọi người đã được nghe các đại biểu, trong có đại diện giới trẻ trình bày tâm tình, diễn biến của việc xây dựng Tượng Đài. Về văn nghệ đã có các ca sĩ nổi tiếng như Hồ Hoàng Yến, Diễm Liên, Mai Thanh Sơn và các ca sĩ, MC địa phương, khung cảnh thanh lịch sang trọng với các món ăn ngon. Chương trình đấu giá, bán xổ số gây quỹ cũng rất thành công, sôi nổi. Gian hàng bán kẹo đậu phọng và ô mai nhà làm cũng được chiếu cố và góp phần đóng góp vào chi phí tượng đài. Mọi người già trẻ đều quan tâm đóng góp mọi hình thức. 
.
Ông Nguyễn Phan Pha giới thiệu sơ lượt về tiến trình dự án.
.
Đặc biệt Họa sĩ kiêm Điêu Khắc Gia Vi Vi đã có mặt với mẫu vẽ tượng đài đã được ban Tuyển Chọn và đồng bào chấm giải nhất. Phu nhân của Vi Vi là ca sĩ/họa sĩ Diễm Châu/Cát Đơn Sa cũng đã góp mặt. Hai bức tranh của hai tác giả tặng đã được đấu giá để gây quỹ. Theo đề nghị của nhiều đồng bào, điêu khắc gia Vi Vi sẽ làm việc với ban Quản trị để tu sửa lại bức tượng cho ý nghĩa và đẹp hơn.
.
Chúng ta chắc ai cũng biết họa sĩ Vi Vi đã được khoảng 40 giải thưởng về vẽ tem thư trước năm 1975, ông cũng là tác giả nhiều tranh vẽ, sơn dầu, tượng đài khắp nơi. 
.
GS Đàm Trung Phán và MC Trần Tiến Linh Giới Thiệu & 
Cám Ơn 2 Ông Mike Molloys & Peter Duschinsky.
.
Ngoài ra, Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân cũng phổ biến việc thực hiện các bảng Tưởng Niệm/Tri Ân dưới chân Tượng Đài để mọi người có thể ghi lại dấu ấn của cá nhân/gia đình, cảm tạ người/nhóm bảo trợ, các tàu thuyền đã giúp mình trong chặng đường vượt biển hiểm nguy, gian khổ. Mọi người có thể ủng hộ $10,000, $5,000, $2,000 hoặc $1,000 tùy theo vị trí của bảng Tri Ân. 
.
Là người Việt Tị Nạn, dù là thuyền nhân trực tiếp hay qua thân nhân bảo lãnh, đài tưởng niệm Thuyền Nhân sẽ là niềm tự hào và công việc chung của mọi người. Tượng Đài sẽ là một ấn tích lịch sử để tưởng niệm hơn năm trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển, bị hải tặc hãm hiếp, giết chết... Đài Tưởng Niệm cũng để tri ân Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, người dân và chính phủ Canada đã rộng tay cứu vớt hằng trăm ngàn người tị nạn. Tượng đài cũng để lưu truyền lại cho mọi người hiểu rõ một giai đoạn đầy gian nguy để tìm Tự Do, để thấy rõ hơn tội lỗi của Cộng Sản và nhắc nhở nhân loại đừng tái phạm những tội ác.
.
Hai ông Mike Molloys & Peter Duschinsky phát biểu.
.
Được biết anh em trong Hội đã hội họp, làm việc rất nhiều để góp phần trong công trình ý nghĩa này. Mỗi buổi họp nhóm đều dành một phút đầu tiên để hướng về những đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do để nhóm ý thức hơn mà làm việc tốt đẹp hơn. Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam Mississauga 
Sửa Soạn Cho Kỳ Gây Quỹ Ngày April 7, 2018.
.
Dự chi cho việc xây dựng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân có thể trên dưới $400,000 đô Canada, vì vậy Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân kêu gọi đồng bào tiếp tục yểm trợ để công trình được hoàn tất sớm. Chi phiếu ủng hộ xin ghi: Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN, hoặc Vietnamese Boat People Memorial Association, và gởi về: 3356 Tudor Gate, Mississauga, ON L5L 3C7.
.
Quý đồng hương muốn biết thêm chi tiết xin gọi ông Nguyễn Phan Pha: 416-824-6019, email: vbpmacanada@gmail.com, hoặc thăm trang nhà: boatpeoplememorial.com
.
Tin tức: Nguyễn Ngọc Duy Hân.
Hình ảnh, videos: Đặng Hoàng Sơn, Đàm Trung Phán.
Xin mời xem hình GS Đàm Trung Phán chụp.
Hình ảnh do Roger Trung chụp.
Hình ảnh do Duy Hân và thân hữu chụp
Video, hình ảnh do Đặng Hoàng Sơn thực hiện
Video ngắn do Thời Báo Viet TV thực hiện
Gây Quỹ Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân - Vo Media.
.
Bà Bộ Trưởng Cao Niên Dipika Damerla phát biểu.
Bà Thị Trưởng Mississauga, Bonnie Crombie phát biểu - BTC Tặng Hoa.
Ca sĩ Ái Ly - Một Chút Quà Cho Quê Hương.
MC Đoan Nguyên trò chuyện với họa sĩ Vi Vi.
Ca sĩ Đoan Nguyên - Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt.
Xin xem tiếp phần 2 - Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Lần 2, 
ngày 07/04/2018.
Thư Ngỏ v/v Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.
Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam Lần 1 - 15/07/2017.