LỄ CHÀO CỜ TƯỞNG NIỆM
42 NĂM QUỐC HẬN
TẠI MEL LASTMAN SQUARE,
Ngày 30/04/2017.
 
Lễ Chào Cờ & Mặc Niệm.
Hợp ca - Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.
Văn Khang - Triệu Con Tim.
Hợp ca Trả Lại Cho Dân.
Đi Dưới Cờ Vàng Bay - Tứ Ca Tiếng Quê Nhà trình bày.
Hợp ca Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị.
Tiếng Quê Nhà - Tứ Ca Tiếng Quê Nhà trình bày.
Văn Khang - Tự Do Sẽ Về - sáng tác Nguyễn Sỹ Thùy Ngân.
Đặng Hoàng Sơn.