TỔNG HỢP HÌNH ẢNH & VIDEOS CỘNG ĐỒNG VIỆT TORONTO & PHỤ CẬN DIỄN HÀNH MỪNG QUỐC KHÁNH 150th CANADA, JULY 01, 2017.
 
Hôm July 1, 2017 - ngày Quốc Khánh 150th của Canada - theo dự đoán thời tiết thì trời mưa nhưng thật may mắn, trời không mưa mà cũng chẳng nắng to, không lạnh mà cũng chẳng nóng! Riêng đối với Cộng Đồng VN quốc gia thì đây là một cơ hội ngàn vàng: phái nam và phái nữ mặc quốc phục rất là thoải mái. Mà còn có biết bao nhiêu là lá cờ vàng ba sọc đỏ với những cái nón lá dễ thương cội nguồn.

Trong các sắc dân tham dự cuộc diễn hành năm thứ 150 nhân ngày Lễ Quốc Khánh của Canada, số người Canada gốc Việt tham dự nhiều nhất. 

Kính mời quý đồng hương khắp năm châu vào xem hình ảnh rất Việt Nam tại nơi "xứ lạnh, tình nồng", và youtubes trong các links dưới đây:

Đài truyền hình City News Toronto phỏng vấn BTC diễn hành.
Vietnamese Canadian Comunity - Canada's 150th Anniversary - Đàm Trung Phán.
Người Việt diễn hành trong ngày Quốc Khánh Canada 2017 - LDL Tuổi Hạc Ontario.
Canada Happy Birthday 150 years July-1st-2017 Toronto - Lisa Dietrich.
VBSC-Canada 150th Birthday Parade Toronto - Nguyển Tấn Hách.
Hình ảnh và Youtubes – Đặng Hoàng Sơn.

Hình Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Ontario diễn hành tại Mississauga - Trương Phước Nhỏ.
Hình ảnh - Harry Nguyễn.
Hinh ảnh - Trần Thái Lực.
Hình Vietnamese Community Celebrating Canada's 150th Birthday - John Pham.

1. Cộng Đồng Việt Toronto Diễn Hành July 01, 2017.
2. Cộng Đồng Việt Toronto Diễn Hành July 01, 2017.
3. Cộng Đồng Việt Toronto Diễn Hành July 01, 2017
4. Cộng Đồng Việt Toronto Diễn Hành July 01, 2017.
Livestream from Diễm Hương.
Livestream from Diễm Hương.
Đặng Hoàng Sơn.