Quảng Cáo Bạn Việt 2019
(26 trang quảng cáo. Sponsors phía dưới)

(Canada Energy Citizen, Bronze Sponsor 1/2 trang)

(New Phở Hương - Phở Now Bronze sponsor 1/2 trang - cô Hà xin)

(Bìa sau mặt ngoài)

(Saigon Optical trang bìa trước mặt trong $500, Nguyễn Văn Tấn.)

(HNV bìa sau mặt trong, dùng mẫu lợt ở trên)

(Công ty MTQT 1 trang, anh Phòng)

(1 trang)

(1 trang trong)

(Active Laser 1/2 trang - cô Ái Ly)

(Ns Diệu Hiền 1/2 trang, dùng mẫu này.)

(1/2 trang quảng cáo mới - anh Dần)

(Pacific Pharmacy 1 trang quảng cáo mới  - anh Dần xin.)

(1 trang - anh Dần)

(1 trang - anh Dần)

(1 trang)

(1 Dim Sum King trang - mẫu cũ)

(Hội Phụ Nữ - 1 trang - mẫu mới)


(1 trang - mẫu mới.)
----------

(Hội Thủ Đức xin 1 trang)

(1/2 trang - Văn Khang)

(Mẫu quảng cáo mới 1/2 trang)

(Cô Lisa xin 1/2 trang = $100)

(1 trang - Anh Mạnh)

(1 trang)

(1 trang)

(1 trang - cô Ái Ly)

(1 trang.)

(1 trang.)

(1 trang.)

(Bs Bùi Thanh Phong 1 trang.)

(1 trang.)


(Nha sĩ Nguyễn Văn Ngưu 1/2 trang.)

(Phan Tấn Thiện 1/2 trang)

(Mẫu mới - 1/2 trang.)

(Mẫu quảng cáo mới VY TO 1/2 trang)
Bên dưới là các trang sponsors


(Gold sponsor 1 trang)


(Silver sponsor 1 trang)

(Bronze sponsor 1/2 trang)

(Bronze sponsor 1/2 trang.)


(Bronze sponsor 1/2 trang.)

(Bronze sponsor 1/2 trang.)

(Bronze sponsor 1/2 trang.)

(Bronze sponsor 1/2 trang.)

(Bronze sponsor 1/2 trang.)

(Bronze sponsor 1/2 trang.)


(Bronze sponsor 1/2 trang.)

(Bronze sponsor 1/2 trang.)

(Bronze sponsor 1/2 trang.)

(Bronze sponsor 1/2 trang.)
 
(Media sponsor 1/2 trang.)

(Media sponsor 1/2 trang.)

(Media sponsor 1/2 trang.)


(Media sponsor 1/2 trang.)

(Media sponsor 1/2 trang.)

(Media sponsor 1/2 trang.)
A

A