A
.
Đặc San Xuân “Bạn Việt”
.
Kính thưa quý vị,
.
Để phổ biến các nét đẹp về văn hóa cội nguồn Việt Nam trong dịp Xuân về, và cũng để trình bày những sinh hoạt đa dạng, đầy màu sắc của cộng đồng trong suốt một năm qua, Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Cộng Đồng sẽ phát hành cuốn Đặc San Xuân “Bạn Việt” vào dịp Hội Chợ Tết ngày 19 tháng 1, 2019. Xin mời quý đồng hương cùng đóng góp bài vở, hình ảnh và vui lòng đăng quảng cáo ủng hộ Cộng đồng và Đặc San Xuân “Bạn 
Việt”. Hạn chót để góp bài là ngày 15 tháng 12, 2018. Ưu tiên cho bài có chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam”.
.
Mọi chi tiết, bài vở xin liên lạc Đặng Hoàng Sơn, email “dang_hoang_son@yahoo.com”
..
 
Mời đăng quảng cáo trên Đặc San Xuân “Bạn Việt”
.
Hằng năm Đặc San Xuân “Bạn Việt” đều được thực hiện để thân tặng đồng bào tham dự hội chợ Tết Cộng Đồng.
.
Để giới thiệu rộng rãi các tổ chức, hội đoàn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ của quý vị đến với cộng đồng, kính mời quý vị đăng quảng cáo trên Đặc San “Bạn Việt” Xuân Kỷ Hợi theo giá biểu $200/1 trang và $120 nửa trang (in màu full color). Hội Người Việt sẽ cấp biên nhận cho quảng cáo. Dự trù sẽ in từ 2000 tới 3000 cuốn báo.
.
Ngoài ra quý vị cũng có thể quảng cáo trên trang bìa trước, mặt trong (Inside front cover): $1,000/Bìa sau, mặt trong (Inside back cover): $1,000.
.
Xin liên lạc Đặng Hoàng Sơn, email “dang_hoang_son@yahoo.com” để biết thêm chi tiết. Hạn chót nhận quảng cáo là ngày 15 tháng 12, 2018.
Đặc San Xuân Bạn Việt 2018 - PDF.