Đặng Hoàng Sơn


1- Hội Chợ Tết Bính Thân 2016
1- Hội Chợ Tết Đinh Dậu 2017
1- Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018

2- Viet Summer Festival (Lễ Hội Mùa Hè) July 09, 2017.

3- Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 tại Toronto City Hall, ngày 28/04/2018.
4- Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 tại Parliament Hill, Thủ Đô Ottawa ngày 30/04/2018.

5- Viet Youth Summer Picnic Aug. 18, 2018.

.

6- Song for Freedom - Ngày Đấu Tranh. Sept. 2nd, 2018 (City Hall)

.