A

A


KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH
MỜI NHẬU KHẨN CẤP
 
Kính thưa quý sư phụ, đại ca, quan anh, quan chị,

Hôm nay em chợt nhớ là lâu lắm rồi phe ta chưa nhậu. Vậy em trân trọng kính cẩn nghiêng mình kính mời quý sư phụ, đại ca, quan anh, quan chị chiều nay đến nhà... quan Phát NHẬU.
.


.
Trận nhậu sẽ bắt đầu lúc 5PM, trễ lắm là 6PM giờ, lúc quan Nghiệp tan sở.
.
Em sẽ mang... tay không, quý sư phụ, đại ca, quan anh, quan chị ai có món gì đem theo món đó, không có thì thôi.

Quan Phát rất hân hạnh được chào đón quý sư phụ, đại ca, quan anh, quan chị.

Vô cùng trân trọng và rất kính mến, 

TL: - Cựu Chủ Tịch Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario.
- Cựu Chủ Tịch Hội Người Việt Toronto, Ontario.
.
Lưu Linh tức "Thợ Nhậu."
.

.

A

A