Lời Thầy Tu Dạy 


Đêm cô tịch riêng mình ta trằn trọc
Thương chúng sinh còn một đứa u mê
Là Sơn Râu ham mỹ nữ rượu chè
Ta thoát tục quyết một lòng tu học.

Rồi mai đây ta niết bàn thành Phật
Mặc Sơn Râu mãi hụp lặn bến mê
Nhìn bạn ta mà ngao ngán ê chề
Tội nghiệp hắn chẳng biết đời dâu bể.

Sơn khờ lắm không nghe ta giảng thuyêt
Thì mai này đừng quỳ lạy van xin
"Sư phụ ơi ngài làm phước thương tình
Cho con... nắm chân ngài lên cõi niết."

So ry nhé người ăn chơi hết biết
Nên ta đây cũng đành chịu bó tay
Hãy về đi năn nỉ đấng “bề trên”
Ban phép lạ cho nhà ngươi khỏi chết.

Mỗi con người ai cũng qua một kiếp
Ngắn hay dài là do biết tu thân
Như nhà ngươi ta đã dạy bao lần
Nhưng vẫn cứ chứng nào quen tật ấy.

Thì thôi nhé ta biết làm sao được
Dù công phu ta đã tới... thập thành
Ta sẵn sàng phổ độ khắp chúng sanh
Riêng nhà ngươi ta phải đành chịu bí.
Thơ tếu Đặng Hoàng Sơn - Nhạc Bùi Kim Cương -
Hòa âm Trí Võ - Ca sĩ Duy Tân - Video Áo Cà Tím.