Hình


 


 


 


 
 
 
 


Cheeeeessss!
 
 


 
 


 


 


 
 


 


 


 


Đại biểu VC mỗi ngón tay là một chiếc nhẩn.


 


 

BS Việt Nam.
 


 


 


 
 


A     A     A

 


A  A  A


 


 


 
 
 


 


  


 
 
 

 
 
A

A