A
 
Dạ Cổ Hoài Lang - Cao Văn Lầu.
Hòn Vọng Phu - Lưu Thủy Trường - Tác giả Khuyết Danh.
Trọng Thủy Mỵ Châu - Trường Tương Tư - Lời Hữu Tâm.
Sự Tích Trầu Cau - Xàng Xê - Lời Thiên Hùng.
Điệu Buồn Phương Nam - Nhạc Vũ Đức Sao Biển - Vọng cổ Anh Kiệt.
Khúc Biệt Ly - Lý Con Sáo & Trăng Thu Dạ Khúc - Lời Hùng Dân.
Thiếu Phụ Nam Xương - Văn Thiên Tường - Lời Trần Ngọc Thạch.
Cung Đàn Nước Mắt - Phi Văn Điệp Khúc - Trích đoạn cải lương.
Tiếng Sáo Đêm Trăng - Liên Nam: Nam Xuân - Nam Ai - Nam Đảo.
Tình Nghĩa Vợ Chồng - Cổ Bản Trường - Lời Trần Ngọc Thạch.
A