A

A
 
A

VBPMA - PROJECT APPROVED
BY CITY OF MISSISSAUGA
..
Thư Giáo sư Đàm Trung Phán:
.
Cám ơn anh Đặng Hoàng Sơn đã đưa lên Bản Tin Điện Tử về Thành Quả tốt đẹp này của Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân. (Vietnamese Boat People Memorial Association, VBPMA).
.
Cá nhân Đàm Trung Phán xin chia sẻ cùng anh Sơn và Quý Vị vài điều sau đây:
.
1. Hồ sơ (Business Report Document) mà HTNTN/VBPMA đã nộp cho Hội Đồng Thành Phố Mississauga vào hôm Nov 14, 2017 (gồm 63 trang) đã hội đủ tất cả các điều kiện mà HĐTP Mississauga đã đặt ra trước khi 11 nghị viên và bà Thị Trưởng bỏ phiếu chấp thuận hay không chấp thuận. HTNTN/VBPMA đã nhận được 100% số phiếu chấp thuận của "Council" để hoàn tất phần xây cất TĐTN tại Mississauga.
.
2. Trang 10.5-3 của tờ Tường Trình (Corporate Report) đã nêu rõ như sau:
.
(Present Status): Ngày Nov. 14, 2017, HTNTN/VBPMA đã nộp toàn bộ hồ sơ cho nhân viên ban Văn Hóa của HĐTP Mississauga và đã hội đủ tất cả các tiêu chuẩn của HĐTP về việc xây TĐTN để tặng cho TP Mississauga. 
.
Ngược lại, nhóm xé lẻ (splinter group, VNBPMM) đã không có khả năng để hội đủ điều kiện nào của Thành Phố Mississauga. Nhân viên đã ngồi họp với hai nghị viên Ron Starr (khu vực 6) và Fonseca (khu vực 3) và tât cả các thành viên đã hoàn toàn đồng lòng ủng hộ việc làm của HTNTN/VBPMA
.
3. Hôm Dec.13, 2017, HĐTP Mississauga (gồm có 11 nghị viên và bà thị trưởng) đã bỏ phiếu 100% ủng hộ công việc làm của HTNTN thay mặt cho CĐVN vùng Đại Đô Thị Toronto. Nhân viên của ban Văn Hóa đang hợp tác với các luật sư của HĐTP Mississauga viết văn kiện "Agreement in Principle" để HĐQT của HTNTN/VBPMA bắt đầu công việc xây TĐTN cũng như tiếp tục công việc Gây Quỹ.
.
Một lần nữa, xin cám ơn anh Đặng Hoàng Sơn đã đưa những tin tức xác thực đến CĐVN tị nạn CSVN của chúng ta...
.
Xin đính kèm cái Corporate Report (bằng dạng PDF) này để đọc cho rõ ràng hơn.
.
Cũng xin nhờ anh phổ biến sâu rộng email này dùm.

Đa tạ,

Đặng Hoàng Sơn kính chuyển.

A

A

A